Misyon - Vizyon

MİSYON: 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümünün misyonu Osmanlı’dan günümüze uzanan süreçte Türkiye Cumhuriyeti tarihini, tarih disiplini temelinde disiplinler arası bir yaklaşım ve bilimsel yöntemlerle incelemek, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerini topluma ileterek tarih bilinci kazandırmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünkü problemlerini çözmeye yönelik tarihsel bir perspektifte bilgi üretimine katkı sağlamaktır. 


VİZYON: 

Bölüm başkanlığımız, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini bilimsel bir zeminde tahlil eden bir birim olmayı temel vizyon olarak belirlemiştir. Güncel, bilimsel ve toplumsal etkinlikler gerçekleştirmek, Türkiye Cumhuriyeti’nin sorunlarının çözümü için akademik ve pragmatik düzeyde bilgi üretmek ve bu bilgileri öğrencilere aktarmak vizyonumuzun ayrılmaz parçasıdır. Bu kapsamda, öğrencilere milli şuurun kazandırılması, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlerin kazandırılması amaç edinilmiştir.

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü Eski Kütüphane Binası 14030, Kat: 2 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 254 1000 Fax: +90 374 253 253 4659
  • EPosta: aiitibu.edu.tr
Top