Bölümümüz öğretim elemanlarından okt. Mehmet SOLAK, Türk Tarih Kurumunun “Osmanlı-Habsburg Mücadelesinde Hırvatistan’ın Rolü (1606-1683)” isimli projesi kapsamında 6 Temmuz 2016-25 Eylül 2016 tarihleri arasında Hrvatski Državni Arhiv (Hırvatistan Devlet Arşivi)’de araştırmalarını tamamlamak üzere Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’e gitmiştir. Hocamıza çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz ve başarılar diliyoruz.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016