AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı Mehmet SOLAK  
Unvan Okutman
Birim Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
E-Posta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web Adresi  

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derecesi Bölüm/Program Üniversite

Yıl

Yüksek Lisans Tarih/Yeniçağ Hacettepe Üniversitesi Bitti
Doktora Tarih/Yeniçağ Hacettepe Üniversitesi Devam Ediyor

ALMIŞ OLDUĞU AKADEMİK VEYA İDARİ GÖREVLER

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Okutman Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü 2011-Devam Ediyor

VERMİŞ OLDUĞU DERSLER

Akademik Yıl

Dönem Dersin Adı Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

2011-? Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I 30-38 arası 1000-1300 arası
2011-? Bahar Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II 30-38 arası 1000-1300 arası

YABANCI DİL BİLGİSİ

Yıl Türü/Dili

Puan

2007 Bahar ÜDS/ İngilizce 71,25
2014 Son Bahar YDS/İngilizce 78,00
  Almanca ve Hırvatça İyi

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

TEZ

Derecesi

Konu

Yıl

Yüksek Lisans Erken Modern Dönemde Osmanlı-Habsburg Sınır Savunma Sistemleri (1520-1664),                            Hacettepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü Bitti
Doktora Erken Modern Dönemde Hırvat Askeri Sınırı (1521-1746), Hacettepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü Devam Ediyor

PROJE

Projedeki Görevi

Projenin Adı Görev Süresi

Yıl

Araştırmacı-Burisyer TTK Projesi, “Osmanlı-Habsburg Mücadelesinde Hırvatistan’ın Rolü (1606-1683) 18 Ay 2015 Ağustos-2017 Şubat
Araştırmacı Abant İzzet Baysal Üniversitesi- Bilimsel Araştırmalar Projesi, “Bolu Mualimler Birliği Yayın Organı: Altın Yaprak Dergisi 8 Ay 2015

KİTAP

ISBN

Kitap Adı Yayınevi

Yıl

9786059221429 Altın Yaprak (Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Eğitime Taşradan Bir Bakış) Siyasal Kitabevi 2016
       

Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 
 

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mehmet Solak, “Bir Hazine-i Evrak Örneği: Hırvatistan Devlet Arşivleri”, Cihannüma, Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi, S.2, İzmir, Aralık 2015, s. 135-146.
 Mehmet Solak, “Bolu Türk Ocağı’nın Faaliyetlerinden Bir Kesit”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.16, S.3, Bolu 2016, s. 211-230.

Ulusal ve Uluslararası Sempozyum/Konferans/ Kongre Bildirileri

 
 

Ulusal ve Uluslararası Yayınlara Yapılan Atıflar

 
 

Hakemlik ve Yayın Kurulu Deneyimi

 
 

BURS

-Türk Tarih Kurumu tarafından 2015 Ağustos-2017 Şubat arasında gerçekleştirilecek 41.000TL bütçeli “Osmanlı-Habsburg Mücadelesinde Hırvatistan’ın Rolü (1606-1683)” isimli proje bursu

 

-TÜBİTAK Yurtdışı Araştırma Bursu 2015

-Hırvat Milli Eğitim Bakanlığı Dil Bursu 2015-2016

 

ÇALIŞMA ALANI

    Yeniçağ, Askeri Tarih, Avrupa Tarihi, Osmanlı Tarihi, Avrupa Askeri Tarihi

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016