Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi Bölümü