EMİNE AŞÇI – Atatürk İlke ve İnkilapları Bölümü

Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi Bölümü