AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Cemal AVCI
Unvan Prof. Dr.
Birim Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü/ Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD
Doğum Yeri/Yılı Ankara/1960
E-Posta cemalavci@yahoo.com
Web Adresi
EĞİTİM BİLGİLERİ
Derecesi Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Tarih/T.C Tarihi Ankara Üniversitesi/DTCF 1982
Yüksek Lisans AİİT Enstitüsü Hacettepe Üniversitesi 1992
Doktora Tarih/T.C Tarihi Ankara Üniversitesi/SBE 1999.
ALMIŞ OLDUĞU AKADEMİK VEYA İDARİ GÖREVLER
Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl
Bölüm Başkanı Eğitim Fak. Orta Öğretim Sosyal Alanlar 2007-2009
ABD Başkanı Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2013- Devam ediyor.
Bölüm Başkanı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü 2004-Devam ediyor.
YURT DIŞI DENEYİM
LEHMAN COLLEGE, NEW YORK, ABD, YÖK Bursu ile arastırma ve inceleme faaliyetlerinde bulunmak üzere Misafir Öğretim Üyesi olarak görev yapmıştır., (Yurtdısı Üniversite) (2012)
Karoli Gaspar Reformatus Egyetem / MACARISTAN, Erasmus ders verme hareketliligi kapsamında ders verilmistir, (Yurtdısı Üniversite) (2014)
Gornoslaska Wyzsza Szkola Handlowa Im. Wojciecha Korfantego / POLONYA, Erasmus ders verme hareketliligi kapsamında ders verilmistir, (Yurtdısı Üniversite) (2012)
VERMİŞ OLDUĞU DERSLER
Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Güz 2
Bahar 2
Güz 2
Bahar 2
TEZ YÖNETİMİ
Yüksek Lisans
Konu Tez Sahibi Yıl
Ögrencilerde Milli Kimlik Kavramı ve T.C. Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinin Milli Kimlik Kazanımına Etkisi Esra TABUR 2014
Aydın ve Civarında Milli Mücadele ve Efelerin Yeri Aylin ÖZGENÇ 2011
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın Türk Siyasal Hayatındaki Yeri Özgür GÜVERCIN 2007
Ilkögretim Sekizinci Sınıf T.C. Inkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Çoklu Zeka Kuramının Ögrencilerin Erisisine ve Derse Karsı Tutumlarına Etkisi Şengül YEKREK 2006
Sosyal Bilgiler Ögretiminde Örnek Olayın Erisiye ve Derse Karsı Tutuma Etkisi Filiz TOPAL 2004
Ilkögretim Besinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Cumhuriyete Nasıl Kavustuk Ünitesinin Ögretiminin Programlandırılmıs Ögretime Göre Degerlendirilmesi Ali Kemal PAŞ 2004
Doktora
Konu Tez Sahibi Yıl
AKADEMİK ÇALIŞMALAR
Tezler
Derecesi Konu Yıl
Yüksek Lisans Millî Mücadele Dönemi Türk Sovyet İlişkileri  (Danışman: Prof.Dr.Abdurrahman ÇAYCI) 1992
Doktora III.TBMM’nin Yapısı ve Çalışmaları 1927-1931(Danışman: Prof.Dr.Azmi SÜSLÜ) 1999
Projeler
Projedeki Görevi Projenin Adı Görev Süresi Yıl
Kitaplar
ISBN Kitabın Adı Yayınevi Yıl
978-975-255-364-4 Saltanattan Cumhuriyete Demokratik Olgunlasma Tarihi (1789-1938) IQ Yayıncılık 2013
978-975-255-113-8 Izmir Suikastı:Bir Suikastın Perde Arkası IQ Yayıncılık I.bs. 2007
II.bs.2010
975-16-1377-9 III.Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Yapısı ve Faaliyetleri (1927-1931) ATAM 2000
975-16-1379-5 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II (Yalçın, D. ve diğerleri ile birlikte) ATAM 2002-2012 dokuz basım
Kitap Bölümleri
PROF.DR.ENVER KONUKÇU ARMAGANI, Bölüm adı:(1924 Anayasasının Laiklesme Süreci) (2012)., AVCI CEMAL, BERIKAN YAYINEVI, Editör:PROF. DR. IBRAHIM ETHEM ATNUR, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1006, ISBN:978-975-267-641-1
Atatürk ve Atatürkçü Düsünce, Bölüm adı:(Atatürk’ün Milliyetçilik Anlayısı) (2003)., AVCI CEMAL, GANELKURMAY ASKERI TARIH VE STRATEJIK ETÜT BASKANLIGI, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 221, ISBN:975-409-257-5
ATATÜRK DÜSÜNCESINDE DIN VE LAIKLIK, Bölüm adı:(ATATÜRK, DIN VE LAIKLIK) (1999)., AVCI CEMAL, ATATÜRK ARASTIRMA MERKEZI, Editör:PROF.DR.ETHEM RUHI FIGLALI, TAHA MÜFTÜOGLU, DR.IDRIS KARAKUŞ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 412, ISBN:975-16-1158-X
Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Avcı, C., “19. Yüzyıl Sonlarında Kastamonu Vilayeti”, A.İ.B.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:2012-1, Sayı:24, ss.18-33.
Avcı, C., “Türk-Ermeni İlişkileri (1905-1923)”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi (KARAM), 16, (Kış 2008), 65-76 (2008).
Altınbulak,D., Emir S. ve Avcı,C., Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitsel Oyunların Erişiye ve Kalıcılığa Etkisi, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt/sayı: 3/2, 35-51 (2006)
Avcı, C., “XX. Yüzyılın Başlarında Amerika’ya Osmanlı Göçleri”, Erdem, 45/46/47, 19-34, Ankara. (2006).
Avcı, C., “Milli Mücadele’de İttihatçı Faktörü”, Güneyde Kültür, 162, 48-52 (2005).
Avcı, C., “Türk Tarih Tezi, Amacı, Uygulanışı ve Sonuçları”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 11-32 (2005).
Avcı, C., “Cumhuriyetin Ülkemize ve Bireylere, Özellikle Türk Kadınına Kazandırdıkları”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 1289-1297, 57, (2003).
Avcı, C., “Lâiklik – Din İlişkileri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 53, 491-498 (2002).
Avcı, C., “Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki Düşünceleri ve Hasan Ali Yücel’in Çalışmaları”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 1183-1189, 45, 1999 (Ankara)
Alıca, A.; Avcı, C., “Tarih Yapanın Anıları”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 43, 163-176 (1999).
Avcı, C., “Tekâlif-i Harbiye ve Tekâlif-i Milliye Vergilerinin Karşılaştırmalı Tanımı”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 31, 223-238 (1995).
Avcı, C., “Millî Mücadele Döneminde Türk-Ermeni ve Gürcü İlişkileri”, Atatürk Yolu, 13, 1-10, Ankara (1994).
Avcı, C., “Çanakkale Savaşı’nın Sonuçları ve Millî Mücadele’ye Etkileri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 30, 717-719 (1994).
Avcı, C., “İzmir Suikastı”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 28, 89
“Atatürk, Din ve Laiklik”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 18, 479-492 (1990).
Ulusal ve Uluslararası Yayınlara Yapılan Atıflar
AVCI CEMAL (2014). “Dönemin Amerikan Basınında Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savası’na Giris Süreci”. Savasan Ülkelerin Tarihçilerinin Güzüyle 100. Yılında Birinci Dünya Savası Uluslararası Sempozyumu (Kasım 2014 Antalya)
Avcı, C., “Atatürk’ün Tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey’in Kaleminden Manastır”, VII.Uluslararası Atatürk Kongresi (17-22 Kasım 2011-Makedonya),
Avcı, C., “IV.Dönem Bağımsız Milletvekilleri ve Türk Demokrasi Anlayışına Katkıları”, VI.Uluslararası Atatürk Kongresi (12-16 Kasım 2007-Ankara), Ankara 2010.
Avcı, C., “Balkanlara Türk Göçleri Bağlamında Atatürk’ün Ailesi Üzerine Bir Araştırma”, II.Uluslararası Balkan Türkolojisi Sempozyumu Bildirileri, (3-6. IX. 2002- MOSTAR), Haz.Nimetullah Hafız, 365-368, Prizren, 2007.
Avcı, C., “Sivas Kongresi’nin Millî Mücadele’deki Yeri ve Önemi” Sivas Kongresi IV.Uluslararası Sempozyumu (2-3 Eylül 2005 Sivas), 163-176, Ankara, 2006.
Avcı, C., “Türkiye ve Dünya İçin Artarak Devam Eden Önemi İle Atatürkçü Düşünce Sistemi”, Beşinci Uluslararası Atatürk Kongresi (8-12 Aralık 2003 Ankara), Cilt.I, 843-848, Ankara, 2005.
Avcı, C., “Türk-Sovyet İlişkileri (Milli Mücadele Dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti)”, IV. Uluslararası Atatürk Kongresi 25-29 Ekim 1999- Türkistan-Kazakistan,Cilt:I, 719-725, Ankara (2000)
Avcı, C., “Yusuf Akçura Hayatı, Eserleri ve Etkileri”, Uluslararası Dördüncü Türk Kültürü Kongresi (4-7 Kasım 1997 Ankara), Cilt.III, 81-91, Ankara, 2000.
Avcı, C., “Atatürk ve Batı Uygarlığı”, Üçüncü Uluslararası Atatürk Sempozyumu (3-6 Ekim 1995 Gazi Mağusa-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti), Cilt.I, 403-409, Ankara, 1998.
Avcı, C., “İsmet İnönü’nün Lozan Dönüşü ve Demeçleri (10 Ağustos1923 – 23 Ağustos 1923)”, Uluslararası İkinci Atatürk Sempozyumu (9-11 Eylül 1991 Ankara), Cilt.II, 927-943, Ankara, 1996.
Hakemlik ve Yayın Kurulu Deneyimi
Abant Izzet Baysal Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:3
Abant Izzet Baysal Ünıversıtesı Sosyal Bılımler Enstıtüsü Dergısı, Hakemlik Sayısı:3
Mıllı Egıtım, Hakemlik Sayısı:1
BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER
KATILDIĞI SEMİNERLER/TARTIŞMALAR/BİLGİ ŞÖLENLERİ
ALMIŞ OLDUĞU HİZMETİÇİ EĞİTİM VEYA KURSLAR
ÖDÜLLER
Yıl Aldığı Ödül
2013 İzzet Baysal Vakfı Uluslar Arası Yayın Ödülü, BOLU,

Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi Bölümü