Abdullah LÜLECİ – Atatürk İlke ve İnkilapları Bölümü