İletişim Bilgilerimiz

Abant İzzet Baysal Üniversitesi,

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı,

Yabancı Diller Yüksekokulu, Gölköy Kampüsü, 14280

Gölköy/BOLU
Tel: +90 374 254 1000
Fax:
 +90 374 253 4659
Email: aiit@ibu.edu.tr
Web: aiit.ibu.edu.tr

Ad-Soyad

E-Mail

Dahili

Prof. Dr. Cemal AVCI (Bölüm Başkanı) cemalavci@yahoo.com 1648
Okt. Emine AŞÇI asci_e@ibu.edu.tr 2844
Okt. Mehmet SOLAK mehmetsolak09@yahoo.com 2881
Okt. Serdar KARA serdarkara@ibu.edu.tr 2886
Doç.Dr. Adem KARA (Görevlendirme) 2883

Serpil Çetinkaya (Sekreter)

1730